Female Veterans in Wales Workshop

Date and time: Wed, 22 June 2022 09:30 – 16:00 BST

Location: Ty Penallta, Tredomen Business Park, Ystrad Mynach, CF82 7PG

This workshop is being held so that female veterans living in Wales can get together to be heard and discuss challenges and experiences.

About this event

We are really keen to get as many female veterans together to chat about any challenges you have faced since leaving the military. Also, to share any positive experiences you have had since becoming a veteran.

We will be focusing on these 6 key themes:

🔸 Community & relationships

🔸 Employment, education & skills

🔸 Finance & debt

🔸 Health & wellbeing

🔸 Making a home in civilian society

🔸 Veterans & the law

This project is being led by 2 female veterans and this workshop is a space where we can come together for you to be seen and to be heard.

The keynote speaker for the event is Dr Lauren Godier-McBard, Senior Research Fellow & Women and Equalities Research Lead at the Veterans and Families Institute, Anglia Ruskin University.

As a collective, we have the power to drive positive change.

Is this something you would like to get involved in?

If so, we would love you to attend this event!

If you have any questions, please email: ArmedForces@caerphilly.gov.uk

CYN-FILWYR BENYWAIDD YNG NGHYMRU

Rydym yn awyddus iawn i ddod â chymaint o gyn-filwyr ynghyd i sgwrsio am unrhyw heriau rydych wedi’u hwynebu ers gadael y fyddin. Hefyd, i rannu unrhyw brofiadau cadarnhaol a gawsoch ers dod yn gyn-filwr.

Byddwn yn canolbwyntio ar y 6 thema allweddol hyn:

🔸 Cymuned a pherthnasoedd

🔸 Cyflogaeth, addysg a sgiliau

🔸 Cyllid a dyled

🔸 Iechyd a lles

🔸 Creu cartref mewn cymdeithas sifil

🔸 Cyn-filwyr a’r gyfraith

Mae’r prosiect hwn yn cael ei arwain gan 2 gyn-filwr benywaidd ac mae’r gweithdy hwn yn ofod lle gallwn ddod ynghyd i chi gael eich gweld a chael eich clywed.

Prif siaradwr y digwyddiad yw Dr Lauren Godier-McBard, Uwch Gymrawd Ymchwil ac Arweinydd Ymchwil Menywod a Chydraddoldeb yn Sefydliad Cyn-filwyr a Theuluoedd, Prifysgol Anglia Ruskin.

Fel grŵp, mae’r pŵer gennym i ysgogi newid cadarnhaol.

A yw hyn yn rhywbeth yr hoffech chi gymryd rhan ynddo?

Os felly, byddem wrth ein bodd petaech yn mynychu’r digwyddiad hwn!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at: ArmedForces@caerphilly.gov.uk

Our Executive Members

By @Cobseo 54 years ago

Afghanistan support

In light of recent events in Afghanistan, please find information and support resources here